Iloa yhdessä toimimisesta!

SEURAA JYTYÄ

Jyty-liitto
Jyty-lehti
Jyty-facebook
Jyty-facebook
Jyty-twitter
Jyty-youtube

 

Jyty Vihti ry on siirtynyt liittoperintään 1.1.2016 alkaen.
Uusi yhdistysnumero on 669 ja liittotunnus 651.

Liittoperinnän jäsenmaksujen tilinumero on
FI07 1555 3000 1003 22 .

Jytyliitto lähettää uudet viitenumerot työnantajille ja itse maksaville jäsenille !

Jos olet ehtinyt maksaa vuoden 2016 jäsenmaksuja Jyty Vihti ry:n tilille, yhdistys tilittää ne eteenpäin liitolle.

Maksamattomat vuoden 2015 jäsenmaksut maksetaan edelleen
Jyty Vihti ry:n tilille tammikuun loppuun mennessä !


Syyskokouksen päätöksiä

 

Jyty Vihti ry:n syyskokous pidettiin 30.11.2015 tunnelmallisessa Casalen Joutselassa. Kokoukseen osallistui 32 yhdistyksen jäsentä sekä Uudenmaan ts. alueasiamies Pekka Laukkanen.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa lastentarhanopettaja Merja Takaveräjä. Syyskokous päätti hallituksen jäsenmäärän vähentämisestä yhdeksästä jäsenestä kahdeksaan jäseneen. Erovuoroisten tilalle kaudelle 2016 – 2018 valittiin Minna Iirola (varalle Päivi Lahti) ja Pirjo Huusko (varalle Jaana Mattsson).

Vuoden 2016 jäsenmaksu on 1,3 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Euromääräinen jäsenmaksu on 6,00 €/kk, opiskelijan jäsenmaksu 36,00 €/vuosi ja kannatusjäsenmaksu 20,00 €/vuosi.

Toimintasuunnitelma (luettavissa kohdassa Jäsenasiat) ja talousarvio hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. Muissa asioissa Uudenmaan ts. alueasiamies Pekka Laukkanen, Vihdin kunnan pääluottamusmies Merjatta Hiltunen ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen pääluottamusmies Pirkko Vainikka kertoivat ajankohtaisia asioita.

 


Jyty Vihti palkittiin yhdistyspalkinnolla

 

Perustelut olivat:

’Jyty Vihti on tehnyt järjestelmällistä työtä lisäämällä Jytyn näkyvyyttä työpaikoilla ja eri toimipisteissä Jyty-kahvien merkeissä, jotka ovat avoimet kaikille työntekijöille.  Toimintaan ja tiedonvälitykseen osallistuu yhdistyksen hallituksen lisäksi yhdistyksen yksittäiset jäsenet omilla toimipisteillään.

Tapa ja asenne jolla työpaikkatapahtumia järjestetään viestittää liitosta avointa, innokasta ja aktiivista mielikuvaa, minkä johdosta Jyty Vihti onkin yksi alueensa vahvimpia yhdistyksiä.  Jyty Vihti on erinomainen esimerkki siitä, miten hyvä yhteishenki ja yhdessä tekeminen ja sen näyttäminen muille ovat yhdistykselle parasta markkinointia.’

Diplomi


Jyty Vihti ry:n tärkeimpänä tehtävänä on jäsentensä edunvalvonnasta huolehtiminen. Yhdistys panostaa myös jäsentensä koulutukseen, virkistykseen ja hyvinvointiin monin eri tavoin.  Suurin osa Jytyn jäsenistä työskentelee Vihdin kunnassa, Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa ja Luksiassa.