Iloa yhdessä toimimisesta!

 

Pääluottamusmiehen tiedote 1. (2.9.2014)

 

Kunnanjohtaja esitteli perjantaina 29.8. kunnanvaltuuston jäsenille ja pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehille järjestetyssä talousarvioseminaarissa pääpiirteissään ne ehdotukset, jotka hän tekee v.2015 talousarvion pohjaksi.

Nykyisellä toiminnalla ja nykyisillä veroprosenteilla kunta tekisi ensi vuonna 8,5 miljoonan euron alijäämän. Kunnanjohtaja esittää valtuustolle n. 5 miljoonan euron sopeuttamispa-kettia, johon sisältyy 1,5 miljoonan euron henkilöstösäästöt. Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy esityksen alkavat koko Vihdin kunnan henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut syksyn aikana.

Vihdin kunnan palveluksessa on tällä hetkellä n. 1200 työntekijää. Kunnan menot ovat tänä vuonna n. 160 miljoonaa euroa, henkilöstömenojen osuus niistä on 45 miljoonaa euroa.

Tilanne on vakava mutta tässä vaiheessa emme tiedä enempää. Esitetyssä paketissa on mm. viiden kyläkoulun lakkauttaminen, lasten kotihoidon vihtilisän poistaminen ja verojen korotukset.

Talousarvioesityksen valmistelu on alkamassa lautakunnissa. Kunnanhallitus käsittelee esitykset lokakuussa ja kunnanvaltuuston budjettikokous, jossa v. 2015 talousarvio lopulli-sesti päätetään on 10.11.

Kunnanjohtajan tiedotuspolitiikka meille pääluottamusmiehille ja työntekijöille on ollut avointa ja suoraa.

Omalta osaltani tulen tiedottamaan Jytyläisiä jäseniämme säännöllisillä tiedotteilla aina kun jotain asiaan liittyvää ilmenee. Minuun voi myös olla yhteydessä erilaisten työyhteisöissä ilmenevien asioiden osalta.

Syksy tulee olemaan epävarmaa aikaa mutta toivon, että me itsekukin jaksamme sietää tätä epävarmuutta ja uskoa ainakin jonkinlaiseen parempaan aikaan.

Terveisin,
Marjatta Hiltunen
Pääluottamusmies, ts-valtuutettu
p. 0500 818038

marjatta.hiltunen(at)vihti.fi


 

Jyty Vihti ry:n tärkeimpänä tehtävänä on jäsentensä edunvalvonnasta huolehtiminen. Yhdistys panostaa myös jäsentensä koulutukseen, virkistykseen ja hyvinvointiin monin eri tavoin.  Suurin osa Jytyn jäsenistä työskentelee Vihdin kunnassa, Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa ja Luksiassa.