Iloa yhdessä toimimisesta!

 

Syyskokouksen 26.11.2014 päätöksiä

 

Jyty Vihti ry:n puheenjohtajaksi vuodelle 2015 valittiin nykyinen puheenjohtaja Merja Takaveräjä. Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle kaudelle 2015 – 2017 valittiin Merja Heikkonen (Eila Wilén), Pirkko Vainikka (Sarianne Punakivi) ja Eija Ikonen (Salme Napari). Katja Suomalaisen varajäseneksi vuodelle 2015 valittiin Jaana Mattsson. Jäsenmaksuksi vahvistettiin 1,3 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Euromääräinen jäsenmaksu on 6,00 € / kk. Opiskelijan jäsenmaksu on 36,00 € / vuosi ja kannatusjäsenmaksu 20 € / vuosi. Syyskokouksen hyväksymä v. 2015 toimintasuunnitelma löytyy kohdasta Jäsenasiat.

 

 


 

Jyty Vihti ry:n tärkeimpänä tehtävänä on jäsentensä edunvalvonnasta huolehtiminen. Yhdistys panostaa myös jäsentensä koulutukseen, virkistykseen ja hyvinvointiin monin eri tavoin.  Suurin osa Jytyn jäsenistä työskentelee Vihdin kunnassa, Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa ja Luksiassa.