Iloa yhdessä toimimisesta!

 

Jyty Vihti palkittiin yhdistyspalkinnolla

Perustelut olivat:

’Jyty Vihti on tehnyt järjestelmällistä työtä lisäämällä Jytyn näkyvyyttä työpaikoilla ja eri toimipisteissä Jyty-kahvien merkeissä, jotka ovat avoimet kaikille työntekijöille.  Toimintaan ja tiedonvälitykseen osallistuu yhdistyksen hallituksen lisäksi yhdistyksen yksittäiset jäsenet omilla toimipisteillään.

Tapa ja asenne jolla työpaikkatapahtumia järjestetään viestittää liitosta avointa, innokasta ja aktiivista mielikuvaa, minkä johdosta Jyty Vihti onkin yksi alueensa vahvimpia yhdistyksiä.  Jyty Vihti on erinomainen esimerkki siitä, miten hyvä yhteishenki ja yhdessä tekeminen ja sen näyttäminen muille ovat yhdistykselle parasta markkinointia.’

Diplomi


 

Syyskokouksen 26.11.2014 päätöksiä

 

Jyty Vihti ry:n puheenjohtajaksi vuodelle 2015 valittiin nykyinen puheenjohtaja Merja Takaveräjä. Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle kaudelle 2015 – 2017 valittiin Merja Heikkonen (Eila Wilén), Pirkko Vainikka (Sarianne Punakivi) ja Eija Ikonen (Salme Napari). Katja Suomalaisen varajäseneksi vuodelle 2015 valittiin Jaana Mattsson. Jäsenmaksuksi vahvistettiin 1,3 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Euromääräinen jäsenmaksu on 6,00 € / kk. Opiskelijan jäsenmaksu on 36,00 € / vuosi ja kannatusjäsenmaksu 20 € / vuosi. Syyskokouksen hyväksymä v. 2015 toimintasuunnitelma löytyy kohdasta Jäsenasiat.

 

 


 

Jyty Vihti ry:n tärkeimpänä tehtävänä on jäsentensä edunvalvonnasta huolehtiminen. Yhdistys panostaa myös jäsentensä koulutukseen, virkistykseen ja hyvinvointiin monin eri tavoin.  Suurin osa Jytyn jäsenistä työskentelee Vihdin kunnassa, Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa ja Luksiassa.