Luottamusmiehen palsta (Ptky Karviainen)

Hei kaikille !

Olen Katja Suomalainen ja olen sinun uusi luottamusmiehesi 1.9. 2019 alkaen. Olen töissä Ptky Karviaisessa, lastensuojelun avohuollon Karkkilan tiimissä. Tiimissä toimin perhetyöntekijänä.

Jyty Vihdissä olen toiminut usean vuoden ajan. Tulin jäseneksi ensimmäisen kerran 2011, ja toisen kerran 2017. Välillä olin yksityisen sopimuksen puitteissa. Olen toiminut Jyty Vihdissä hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana.

Jyty Vihti on aktiivinen paikallisjärjestö , jossa toimiminen on helppoa ja mukavaa. Toivonkin, että olet päässyt mukaan johonkin liiton koulutukseen tai paikallisyhdistyksen järjestämään toimintaan.

Minulle luottamusmies tehtävät ovat uusia, mutta vanhat konkarit ovat lupautuneet tutoriksi. Myös Jytyn järjestämä kurssitus on kalentoroitu, joten tietotaito kasvaa syksyn kuluessa. Toivon, että otat rohkeasti yhteyttä mikäli tarvitset tietoa tai apua sinua askarruttavissa kysymyksissä. Jos en tiedä niin otan selvää.

Luottamusmiesaikani on perjantaisin 8.00-11.00, jolloin voin sopia tapaamisia tai voit olla minuun puhelimitse yhteydessä puh. 044 735 1017 tai 09 42 58 2444 Muuten minut saa kiinni sähköpostitse; katja.suomalainen@karviainen.fi

 

Syysterveisin

Katja Suomalainen


Karviaisen talousarvion  2019 nettosumma on 114,9 milj.euroa.

Kokonaistalousarvio kasvaa yhteensä 2,3 % verrattuna vuoden 2018 ennusteeseen ja 6,4 % vuoden 2018 talousarvioon.

Talousarvioon 2019 vaikuttaa erityisesti vuosien 2017 ja 2018 merkittävästi lisääntynyt lastensuojelun palvelutarpeen volyymin kasvu.

Myös ikääntyneiden palvelutarpeen volyymin kasvu on näkynyt jo vuonna 2018 samoin kuin kehitysvammaisten asumispalvelujen tarpeen kasvu.

Karviainen on aloittanut talouden tasapainottamistoimenpiteet useissa toiminnoissa; ensimmäiset käynnistettiin keväällä 2018.

01.08.2018 perustettiin rekry-ryhmä  kartoittamaan hoitohenkilökunnan riittävyyttä ja työssä jaksamista.

Ryhmä sai työn valmiiksi 1.12.2018 ja tulokset käsitellään YT- ryhmässä 12/2018

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy vuoden 2019 alusta oikeusaputoimistojen järjestettäväksi.

(Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto)

Sosiaalipäivystys siirtyy Espoon hoidettavaksi vuoden 2019 alusta (tuottaa palvelun Karviaiselle)

Vuoden 2019 aikana Karviaisen työterveyshuolto on siirtymässä osaksi valtakunnallista työterveyshuoltoa TAIMIA.

Kuitenkin alkuvuoden 2019 työterveyshuolto jatkaa toimintaansa osana perusturvakuntayhtymää hoitaen kunnille terveydenhuoltolain määräämää lakisääteistä tehtävää.

Järjestelyeräneuvottelut alkavat tammikuussa 2019.

Henkilöstöpäällikön ja pääluottamusmiesten tapaamisia oli vuoden 2018 aikana viisi kertaa, joista neljään osallistuin.

Yhteistoiminta (perusturvakuntayhtymän johtaja, henkilöstöpäällikkö,  linjapäälliköt, työsuojelupäällikkö ja pääluottamusmiehet) tapaamisia oli vuoden 2018 aikana neljä, joista kolmeen osallistuin.

Alkusyksystä 2019 jään eläkkeelle, joten Karviaiseen tarvitaan luottamusmies. Toivonkin jonkun innostuvan tehtävästä, joka on hyvin mielenkiintoinen.

Tehtävän hoitoon saa viikoittain omasta työstä aikaa. Luottamusmieskoulutukset ovat palkallisia ja erittäin hyviä! Lisäksi Karviainen maksaa 76,00 euroa/kk  ja Jyty Vihti ry maksaa  300 euroa/vuosi.

Ota yhteyttä!

Hyvää Joulua 2018 ja Onnellista Uutta Vuotta 2019

 

Pirkko Vainikka
Lähihoitaja
Karviainen/Kotihoito, Nummela
Ojakkalantie 10
03100 Nummela

050-5916801

Pääluottamusmies/Jyty Vihti ry