Pääluottamusmiehen palsta (Ptky Karviainen)

Kevään 2018  kuulumisia;

01.01.2018  aloitettiin säännölliset PLM-tapaamiset hallinto-henkilöstöpäällikkö Lars Forsell kanssa.

(akuutit asiat ja SOTE)

Yhteistoiminta ryhmän kokoontumisia on vuodelle 2018 kalenteroitu kuusi

(Kuntayhtymän johtaja, hallinto-talouspäällikkö, työsuojelupäällikkö, palvelulinjajohtajat , pääluottamusmiehet )

Karviaisen talous osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018

Kolmen kuukauden toteumatiedon ja toiminnan tarkastelun perusteella suurimmat riskikohteet vuonna 2018 ovat;

- perheiden palvelulinjan palvelujen tarpeen kasvu ja sitä kautta menojen kasvu

- kehitysvammahuollon menojen kasvu

- ikäihmisten asumispalvelujen kustannusten nousu

- erikoissairaanhoidon menot

Tämän osavuosikatsauksen perusteella talousarvion määrärahojen toteutumisennuste on monelta osin hyvin lähellä hyväksyttyä talousarviota

01.05.2018  
tehtäväkohtaiseen palkkaan 1.25 % yleiskorotus. 
- henkilökohtaisen lisän korotus 1.25%

01.06.2018
alkaen Kuntayhtymän johtajan virkaan on valittu terveystieteiden maisteri Pirkko Hynynen

Hyvää kesää kaikille!

Pirkko Vainikka
Pääluottamusmies
Perusturvakuntayhtymä Karviainen