Jäsenasiat

 

MITEN JÄSENEKSI?

Yhdistyksemme jäseneksi voit helpoiten liittyä sähköisellä liittymisilmoituksella ja jäsenmaksun perintälomakkeella https://jassari.jytyliitto.fi/liity/ Voit halutessasi tilata liittymislomakkeen myös minulta.

Jäsenyytesi alkaa ilmoittamastasi liittymispäivästä, joka voi olla aikaisintaan liittymishakemuksesi täyttöpäivä.Jos siirryt toisesta liitosta/kassasta ja kuluvan kuun jäsenmaksu maksetaan sinne, aloita jäsenyys seuraavan kuun alusta.


JÄSENMAKSUT 2019

Työvoimajäsen

Työssä oleva jäsen maksaa 1,32 % jäsenmaksua, joka lasketaan kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, johon kuuluvat luontoisedut, työaikakorvaukset, lomaraha ja lomakorvaus. Jäsenmaksu maksetaan myös osa-aikatyöstä ja työstä, jota teet saadessasi soviteltua työttömyyspäivärahaa.

Kuukausittain maksettava jäsenmaksu sisältää jäsenyhdistyksen, liiton ja työttömyyskassan osuuden. Ammattijärjestön jäsenmaksun saa vähentää verotuksessa.

Vaivattomin tapa maksaa jäsenmaksu on antaa työnantajalle valtakirja, jolla jäsen valtuuttaa työnantajan perimään jäsenmaksun suoraan palkasta. Pyydä valtakirja liitosta p.020 789 3720, jasenrekisteri(at)jytyliitto.fi tai p. 020  789 3730, jasenmaksut(at)jytyliitto.fi ja toimita allekirjoittamasi valtakirja työantajasi palkkahallintoon. Tarkista palkkalaskelmastasi, että työnantaja on perinyt jäsenmaksun valtuutuksesi mukaisesti.

Jäsenmaksun voit maksaa myös viitenumeroa käyttämällä.

Euromääräinen jäsenmaksu

Euromääräistä jäsenmaksua 5€/kk maksavat jäsenet, jotka vähintään 30 päivän ajaksi ovat jääneet ilman palkkaa: virkavapaa, työloma, opiskelu, sairausloma, karenssi, Kelan päiväraha, kuntoutustuki (=määräaikainen työkyvyttömyyseläke) ja äitiys-, isyys-, hoito- ja vanhempainvapaa.

Opiskelijajäsenmaksu

Opiskelijan jäsenmaksu on 36€/vuosi. Opiskelijajäsenyys ja -jäsenmaksu koskevat ensimmäistä kertaa Jytyyn ja  sen jäsenyhdistykseen liittyvää päätoimista ammatti- ja aikuisopiston, urheiluopiston tai ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaa. Lisätietoja opiskelijajäsenyydestä ja toiminnasta Jytyssä. https://www.jytyliitto.fi/fi/jyty/aluetoiminta/opiskelijat/Sivut/default.aspx

Työttömyyskassan maksamat etuudet

Työttömyyskassan etuudesta (työttömyyspäiväraha, vuorottelukorvaus jne.) peritään prosentuaalinen jäsenmaksu, joka sisältää liiton ja työttömyyskassan osuuden. Työttömyyskassa perii jäsenmaksun suoraan etuudesta. Lisätietoa etuuksista saat työttömyyskassan sivuilta.

Yrittäjän jäsenmaksu

Jos jäsen siirtyy yksityisyrittäjäksi, hän voi säilyttää liiton jäsenyyden 18 kuukauden ajan. Hän maksaa euromääräistä jäsenmaksua 5€/kk. Lisätietoa yrittäjyydestä saat työttömyyskassan sivuilta.

Jäsenmaksuvapautus

Varusmies- ja siviilipalvelusaika on vapautettu jäsenmaksuista. Vapautuksen jäsenmaksusta saa lähettämällä esim. palvelukseen astumismääräyksen tai muun todistuksen.

Eläkeläinen

Eläkkeelle siirtyvän varsinainen jäsenyys liitossa ja työttömyyskassassa päättyy. Voit jäädä yhdistyksemme kannatusjäseneksi, jäsenmaksu on 36 €/vuosi. Kannatus-jäsenmaksu alkaa eläkkeelle siirtymisestä seuraavan vuoden alusta. Lisätietoja kannatusjäsenyydestä ja maksun suorittamisesta saat jäsenasiainhoitajalta Mirja Ojalalta p. 0445954051, mirja.ojala@vihti.fi. Eläkkeellä oleva voi liittyä myös Jytyn yhteistyöyhdistykseen Jytysenioreihin. Ilmoita eläkkeelle jäämisestä yhdistyksemme jäsenasianhoitajalle Mirja Ojalalle tai jasenrekisteri@jytyliitto.fi.

Jytyn nettisivuilla on lomakkeita ja ohjeita siitä, mitä jäsenen tulee tehdä jäsenyystietojen muuttuessa.

Yhteistyöterveisin
Mirja Ojala
jäsenasiainhoitaja
p. 044 595 4051
mirja.ojala(at)vihti.fi


Jyty Vihti ry:n eläkkeelle jäänyt jäsen

Kannatusjäsenyys Jyty Vihti ry:ssä

Jyty Vihti ry:n vuosikokous on päättänyt maaliskuussa 2014, että jäsenen siirryttyä eläkkeelle hän voi jatkaa Jyty Vihti ry:n kannatus-jäsenenä maksamalla kannatusjäsenmaksun 36€/vuosi. Kannatus-jäsenmaksu alkaa eläkkeelle siirtymistä seuraavan vuoden alusta.

Maksu suoritetaan vuosittain, tammikuun loppuun mennessä, Jyty Vihti ry:n tilille, jonka saat jäsenasiainhoitaja Mirja Ojalalta p. 044 595 4051 tai mirja.ojala(at)vihti.fi

Kannatusjäsenyys pitää sisällään:

•    puheoikeus vuosikokouksissa ilman äänioikeutta ja yhdistyksen tarjoaman kokoustarjoilun
•    sähköpostitiedotteet
•    elokuvaliput Vihdin kinoon jäsenhintaan
•    Vihdin teatteriliput jäsenhintaan
•    osallistuminen virkistysmatkoihin omakustannehintaan
•    Lindströminnokan mökin käyttö ja vuokrausmahdollisuus


Jyty Vihti ry

Merja Takaveräjä        
puheenjohtaja