Pääluottamusmiehen palsta (Vihdin kunta)

JOULU ON TAAS…

 

Juhannuksesta jouluun on todella lyhyt aika ja niin on myös joulusta juhannukseen. Siltä se ainakin tuntuu kun järjestelee syksyn työkansioita ja katsoo kevään kalenteria.

Kulunut syksy on ollut monessa mielessä varsin haasteellinen ja raskaskin. Työntekijöiden jaksaminen on ollut koetuksella ja työyhteisöjen ongelmat eivät ole helppoja.

Tilannetta ei ainakaan ole helpottanut se, että työntekijöiden vaihtuvuus on organisaatiossamme ollut viime aikoina sangen suuri ja uusien työntekijöiden rekrytointi ei aina ole onnistunut kivuttomasti.

Positiivisena asiana voitaneen kuitenkin pitää sitä, että vältyimme henkilöstöön kohdistuvilta yt-neuvotteluilta vaikka taloudellinen tilanne onkin varsin heikko.

Syksyn aikana yt-neuvotteluja on käyty kymmenissä eri kuntaorganisaatioissa, joista osassa on valitettavasti jouduttu myös työntekijöiden irtisanomisiin ja lomauttamisiin.

Kevät tuo tullessaan uudenlaisia haasteita. Kunnalliset työehtosopimukset päättyvät 31.3.2020 ja julkisen sektorin sopimusneuvottelut käynnistyvät heti vuoden vaihteen jälkeen.

Paineet naisvaltaisen julkisen sektorin palkantarkistuksille ja työehtojen parantamiselle ovat suuret. Kaikkien alaa edustavien liittojen tavoitteet ovat korkealla, joka tuo osaltaan lisähaastetta koska eri alojen painopisteet poikkeavat myös jonkin verran toisistaan.

Jytyn sopimustavoitteet ovat selkeät. Ne tähtäävät yleiskorotuksiin painottuvassa euro/sekalinjaisessa  palkkojen korotuksissa, joka tarkoittaa sitä, että pienimmissä palkoissa palkankorotukset tulisivat euromääräisenä ja tietyssä palkkasummassa ne muuttuisivat prosenttikorotuksiksi. Tämä linjaus takaisi paremman tuloksen pienipalkkaisten työntekijöiden kannalta, joita suurin osa meistä jytyläisistä edustaa.

Kiky-tunnit tulevat olemaan myös keskeisessä asemassa kaikissa sopimusneuvotteluissa vaikka julkisen sektorin aikaisemmissa sopimuksissa ne ovatkin päätetty pysyväksi ratkaisuksi.

Jyty tulee neuvotteluissa pitämään vahvasti kiinni olemassa olevista eduista kuten nykyisistä loma-oikeuksista, joita työnantajapuoli lähes joka neuvottelukierroksella haluaisi leikata pienemmiksi.

Tänä vuonna vuodenvaihteen pyhät sijoittuvat työntekijöiden kannalta hyvin keskelle viikkoa ja muutamalla lomapäivällä on mahdollisuus saada vähän pidempikin vapaa.

Toivon, että pystytte irrottautumaan hetkeksi työasioista ja rentoutumaan kukin itsellenne sopivalla tavalla. Parin päivän kuluttua on Talvipäivänseisaus ja valo on pian askeleen lähempänä.
Juhannukseen ei siis ole pitkä aika.

 

Rentoa joulunaikaa ja onnellista vuotta 2020.

 

Marjatta Hiltunen

pääluottamusmies, Jyty

marjatta.hiltunen@vihti.fi

p. 0500 818038


HEI, NYT ON KESÄ!

 

Osa meistä on jo lomalla ja osa aloittelee lomakautensa vaihtelevasti.
Oma neljän viikon lomani alkaa maanantaina 8.7.

Toivon, että me kaikki olimme sitten millaisissa tehtävissä tahansa pystymme
kesän ja loman aikana nollaamaan ajatuksiamme töihin liittyvissä asioissa.

Työelämässä meillä ei varmaankaan tule olemaan koskaan ns. rauhallista aikaa
vaan elämä on jatkuvaa muutosta ja siihen meidän on vaan opittava.

Kuntaorganisaatiossamme syksyn haasteet tulevat liittymään kunnan heikkenevään budjettiin ja sen kautta tuleviin päätöksiin, jotka tulevat jollain tavoin vaikuttamaan meihin kaikkiin.
Toivon kuitenkin, että kukaan ei panikoidu sillä uskon ainakin tässä vaiheessa, että vaikea tilanne saadaan hoidettua hallitusti ilman rajuja henkilöstöleikkauksia. Uskon myös, että työnantajamme tulee tekemään parhaansa, jotta niiltä vältyttäisiin.

Syksy ja tuleva vuodenvaihde on myös työnantaja- ja työntekijäjärjestöissä alkavien sopimusneuvottelujen kannalta erittäin haastava. Kunta-alan nykyiset sopimukset päättyvät 31.3.2020 ja uuden sopimuskauden haasteet ovat kovat.
Työntekijäjärjestöt ovat jo nyt hyvin laajasti ilmoittaneet etteivät ne hyväksy sen enempää
ns. 0-sopimuksia kuin heikennyksiä nykyisin voimassa oleviin työehtoihin kuten
loma-ajan pituuteen.
Palkankorotukset toivotaan pääosin yleiskorotuksina ja paikallisiin sopimuksiin suhtaudutaan kielteisesti mikäli ne ovat heikentämässä työntekijän asemaa.

Näitä ja monia muitakin haastavia asioita käsitellään syksyllä niin omassa kuntaorganisaatiossamme kuin valtakunnallisella tasolla mutta sitä ennen vietetään mahdollisimman hyvä ja rentouttava kesäaika.


Aurinkoisia päiviä teille kaikille!

Olen lomalla 8.7.-4.8.2019
 

Marjatta Hiltunen

pääluottamusmies Jyty, ts-valtuutettu

Vihdin kunta

marjatta.hiltunen@vihti.fi

p. 0500 818038


KEVÄTTÄ RINNASSA , LIIKEHDINTÄÄ TYÖMARKKINAPÖYDISSÄ…


Talvi on taas mennä sujahtanut ja kevät puskee ovista ja ikkunoista.
Elämme huhtikuuta ja sopimuskautemme 2018 - 2019 viimeinen palkkoihin liittyvä tarkistus tulee voimaan kuluvan kuun palkanmaksujen yhteydessä. Korotus on kaikille kohdennettu yleiskorotus ja sen suuruus on 1,0 prosenttia. Tarkistakaapa siis seuraava palkkalistanne, että korotus on huomioitu tehtäväkohtaisessa palkassanne sekä mahdollisessa henkilökohtaisessa lisässänne.

Nykyisten sopimustemme voimassaoloaika päättyy 31.3.2020. Nähtävissä on, että niin työnantajan kuin työntekijäjärjestöjenkin valmistelutyö uuden sopimuskauden tavoitteista on alkanut ja kynsiä hiotaan pöytien molemmilla puolilla.
Keskitetyistä Tupoista on luovuttu ja jokainen liitto neuvottelee työnantajajärjestönsä, joka meidän alallamme on Kuntatyönantajat (KT) kanssa omista jäsenistöään koskevista sopimuksista. Heti lomien jälkeen syksyllä alkavat siis neuvottelut liittokohtaisista palkkaratkaisuista.

Ennakoitavissa on, että syksyn neuvottelukierros ei tule olemaan helppo. Kiistaa tulee varmasti niin aikaisempien sopimusten Kiky päätösten jatkuvuudesta kuin paikallisen sopimisen lisäämisestäkin. Julkisella sektorilla työnantajapuolen kestovaatimus jokaisissa neuvotteluissa on myös pitkien lomien lyhentäminen pitkään palvelleiden osalta. Näyttää siltä, että työntekijäpuolella joudumme entistä enemmän taistelemaan nykyisissä sopimuksissa olevien etujemme puolesta.

Liittomme on tehnyt sopimustavoitteita koskevan kyselyn kaikille jytyläisille yhdistyksille. Jyty Vihti ry lähetti kyselyn myös kaikille yhdistyksemme jäsenille. Saamiemme vastausten perusteella jäsenistömme ensisijainen tavoite on, että seuraavat palkankorotusvarat tulisi suunnata pääosin yleiskorotuksiin. Paikallisen sopimisen lisääminen ei ainakaan meidän jäsenistössä saanut kovin suurta kannatusta. Jäsenemme toivovat myös Kikyn lisätuntien poistamista työajasta ja ehdotonta olemassa olevien etujen säilyttämistä vähintäänkin nykyisellä tasolla.

Syksyllä tiedämme enemmän siitä miten paljon työnantajan ja työntekijöiden näkemykset eroavat toisistaan ja miten jykeviin toimenpiteisiin joudumme turvautumaan puolustaessamme tulevan sopimuskauden tavoitteitamme.

Tässä vaiheessa kevättä toivotan kuitenkin kaikille jaksamista ennen tulevia kesälomia.

 

Marjatta Hiltunen
pääluottamusmies
ts-valtuutettu
Vihdin kunta
p. 0500 818038
marjatta.hiltunen@vihti.fi


 

PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN MIETTEITÄ…

 

Syksyn työaika on täyttynyt pääosin n. kaksi kuukautta käynnissä olleista paikallisista järjestelyeräneuvotteluista ja eri työtehtävien TVA-rakenteiden läpikäynnistä yhdessä työnantajan kanssa. Työntekijöiden jaksamiseen liittyvät asiat ja työyhteisöjen ilmapiiriongelmat ovat myös työllistäneet niin luottamusmiesten kuin työsuojeluvaltuutettujenkin ajankäyttöä.

Paikalliset järjestelyerät saatettiin viimeistenkin sopimusalojen osalta päätökseen 14.12.2018 ja työnantaja on tiedottanut työntekijöitä päätösten osalta tällä viikolla. Neuvottelukierros ei ollut helppo vaikka rahaa oli jaossa eniten mitä oman pääluottamusmieshistoriani aikana on koskaan ollut.

Varsinainen liittojen valtakunnallisesti sopima paikallisesti jaettava järjestelyerä oli 1,2% sopimuskohtaisesta palkkasummasta. Lisäksi Vihdin kunta antoi ns. omaa rahaa kaikkiaan 130.000€ käytettäväksi paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen. Vaikka rahaa oli tällä kertaa jaossa poikkeuksellisen paljon, se ei valitettavasti kaikin osin kuitenkaan riittänyt korjaamaan kaikkia niitä epäkohtia, jotka ovat vuosien säästökuurin johdosta syntyneet. Lopputulokseen tyytymättömiä työntekijöitä on monia ja ymmärrän heidän näkökantansa.

Neuvottelut käytiin kaikkien sopimusalojen osalta tiukassa mutta asiallisessa hengessä. Jytyn neuvottelijana toin parhaan kykyni mukaan esille niitä epäkohtia, jotka erityisesti koskettavat jytyläistä jäsenkenttää. Osassa asioissa onnistuimme saamaan tuloksia, osassa emme täysin onnistuneet. Neuvotteluluissa esitin myös oman kantani niiden asioiden osalta, joista olin eri mieltä. Työnantajalla on direktio-oikeus päätöksissään, joten mahdollinen asiakirjan allekirjoittamatta jättäminen jytyn osalta ei olisi muuttanut lopputulosta. Osassa sopimuksia jytyläiset jäsenet myös saivat kohtuullisia palkantarkistuksia ottaen huomioon koko järjestelyerän summa.

Seuraava sopimuksiin liittyvä palkka-asia konkretisoituu tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä kun ns. kikysopimukseen liittyvä kertaerä tulee maksuun. Kertaerän on suuruudeltaan 9,2% työntekijän varsinaisesta palkasta ja se maksetaan niille työntekijöille, joiden työsuhde on alkanut viimeistään 3.9.2018 ja jatkunut keskeytymättä vähintään 18.11.2018 saakka.

Seuraavat yleiskorotukset, joiden suuruus on 1,0% (tehtäväkohtainen palkka) maksetaan 1.4.2019 alkaen.

Nykyinen sopimuskausi päättyy 31.3.2020.

Toivotan kaikille Rauhallista Joulunaikaa ja onnea vuodelle 2019!

 

Marjatta Hiltunen
pääluottamusmies
työsuojeluvaltuutettu

Jyty Vihti ry

marjatta.hiltunen@vihti.fi

p. 0500 818 038


 

MAAKUNTAUUDISTUS, SOTE, SOPIMUSNEUVOTTELUT…

Elämme tällä hetkellä vuoden pimeintä aikaa mutta onneksi jo vajaan kuukauden kuluttua tilanne kääntyy taas toiseen suuntaan ja valon määrä alkaa lisääntyä päivä päivältä.

Pitkään vellonut ja päätöksiä odottava maakunta- ja soteuudistus on edelleen vaiheessa, josta emme tiedä mitkä ovat lopulliset päätökset ja koska ne tapahtuvat.

Uudistusta on valmisteltu vuosia mutta tuntuu, että olemme taas kerran kauempana päätepisteestä. Lähikuukaudet näyttävät miten valmistelu jatkuu ja tämä asiahan on todettu jo monta kertaa aikaisemminkin.  Se on varmaa, että helposti ratkaisut eivät synny olivat ne sitten mitä tahansa.

Sopimuskautemme on kuntasektorin osalta päättymässä tammikuun lopussa ja neuvottelut uuden sopimuksen osalta ovat käynnistymässä tällä viikolla.

Jytyn liittovaltuusto vaati marraskuun lopulla pitämässään kokouksessa edustamilleen aloille vähintäänkin vientialojen tasoista palkankorotuslinjaa. Palkankorotuspaine on liittovaltuuston mukaan muita kovempi sillä kiky-sopimuksesta johtuen palkkakehitys on julkisella sektorilla ollut muita aloja heikompaa.

Liittovaltuuston mukaan korotusten tulee olla yleiskorotuspohjaisia ja euromääräisiä tai noudattaa niin sanottua sekalinjaa, jolla taataan riittävä euromäärä kaikille. Niihin tulee sisältyä myös matalapalkka- ja naispalkkaerät.

Prosenttiperusteinen korotus ei ole Jytyn hyväksyttävissä. Pelkkiin prosentteihin perustuvat korotukset, joilla mm. teknologiateollisuuden sopimus hyväksyttiin, merkitsisivät palkkaerojen kasvua naisvaltaisten matalapalkka-alojen tappioksi.

Sopimuskauden pituudesta sopiminen tulee olemaan edustamillamme aloilla normaalia haasteellisempaa mm. sote- ja maakuntauudistuksen epävarman etenemisen takia. Yhdeksi vaihtoehdoksi on kaavailtu mallia, joka koostuisi kahdesta vuodesta ja kolmannesta irtisanottavissa olevasta ns. optiovuodesta.

Jytyn liittovaltuuston mukaan lomarahaleikkaus on kompensoitava tulevalla sopimuskierroksella palkankorotuksina, koska hallitus on ilmoittanut, ettei se peru lomarahaleikkauksia. Lomarahaleikkauksethan perustuivat epäoikeudenmukaisesti julkiselle sektorille osana kikyä ja pohjautuen vääriin talousennusteisiin. Tällä hetkellä Suomen talouskehitys on EU-maiden kärkiluokkaa.

Toivotan kaikille jytyläisille mahdollisimman hyvää vuoden pimeintä aikaa. Nauttikaa kynttilöiden hämystä ja olkaa hyviä itsellenne.

Marjatta Hiltunen
Jytyn pääluottamusmies, Vihdin kunta

p. 0500 818038
marjatta.hiltunen@vihti.fi

 


KESÄ ON KOITTANUT!

Kesä on lopultakin koittanut vaikka edelleen joka toinen päivä iskee epävarmuus sen kestävyydestä, sen verran kalseita tuulia välillä puhaltelee pohjoisesta.

Liittomme toiminnan osalta kevätkausi on ollut kiireistä aikaa. Uusi liittovaltuusto aloitti toimintansa ja organisaatiomme uudessa neljän alueen mallissa opeteltiin yhteistyötä.

Toukokuussa kokoontuneella liittovaltuustolla oli päätettävänään isoja asioita, jotka vaativat paljon keskusteluja ja eri ryhmien pohdintoja siitä mihin suuntaan liittomme toimintaa jatkossa suunnataan.

Liittovaltuusto päätti toteuttaa v. 2018 alusta koko liittoa koskevan yhtenäisen jäsenmaksun, joka on käytössä myös muilla liitoilla. Jytyn jäsenmaksuksi päätettiin 1,32%, joka on hyvin kilpailukykyinen kunta-alalla toimivien muiden liittojen kanssa.

Syksyllä seuraavan kerran kokoontuva liittovaltuusto ei pääse yhtään helpommalla sillä kuten kuntaorganisaatioissakin joudutaan myös liitossa sopeuttamaan toimintaa/kuluja olemassa oleviin resursseihin. Jäsenkehitys ei näytä edelleenkään kovin hyvältä sillä julkiselta sektorilta eläköityvien määrä lisääntyy edelleen ja vapaaksi jääville paikoille palkattavien uusien työntekijöiden määrä ei kasva samassa suhteessa.

Lisäksi syksy tuo omat haasteensa sopimusneuvottelujen osalta, jotka käydään pitkästä aikaa liittokohtaisesti työnantajapuolen hylättyä jo pitkään käytössä olleet keskusjärjestötason neuvottelut.

Nykyinen sopimuskausi päättyy 31.1.2018, jolloin uusien työ- ja virkaehtosopimusten tulisi olla hyväksyttynä. Kaikki kunta-alan työntekijäjärjestöt ovat jo kevään aikana ilmoittaneet, että nolla-sopimus ei tulevalla kierroksella ole mahdollinen. Voimme siis odottaa mielenkiintoista syksyä, toivottavasti ei kuitenkaan liian repivää sillä emme kaipaa ainakaan työtaistelutilanteita sopimusaloillemme.

Vihdin kunnan talous on kehittynyt positiivisesti ja v. 2016 tilikauden ylijäämä oli peräti 5,7 milj.euroa. Tulos oli paras tilikauden tulos yhdeksään vuoteen Vihdissä. Vuoden 2018 talousarvio on parhaillaan viranhaltijoiden valmistelussa ja tulee heti alkusyksystä lautakuntien käsiteltäväksi. Tilanne ei tällä hetkellä osoita merkkejä, että parin vuoden takaiset henkilöstöleikkaukset irtisanomisten tai lomautusten muodossa olisivat mahdollisia. Budjettikuri tulee olemaan kuitenkin edelleen kova ja monille sektoreille esitetyt henkilöstön lisätarpeet ovat tiukassa.  Huolestuttavinta tällä hetkellä ehkä onkin se miten henkilöstö tulee vuosi vuoden jälkeen jaksamaan palvelutarpeiden lisääntyessä ja henkilöstömäärän vähentyessä.

Maakuntahallinto- ja soteuudistus konkretisoituvat syksyllä mikäli eduskunta saa asiaan liittyvät lakipäätökset voimaan kesän aikana. Syksyllä mahdollisesti alkava maakunnan väliaikaishallinto määrittelee mitä todellisia muutoksia uusi tilanne v. 2019 aiheuttaa Vihdin kunnalle ja henkilöstölle. Tällä hetkellä kaikki on vielä arvailtavissa.

Nyt on kuitenkin itse kunkin syytä hengähtää ja jäädä suunnitellusti ansaitsemalleen vuosilomalle.

Rentoudutaan ja nautitaan kesästä kaikin mahdollisin tavoin.

Hyvää kesää kaikille!

Marjatta Hiltunen
pääluottamusmies (Jyty)
työsuojeluvaltuutettu
p. 0500818038

marjatta.hiltunen(at)vihti.fi


 

VALOA KOHTI?

Kulunut vuosi on ollut monin tavoin raskas. Kilpailukykysopimus ei ollut etenkään julkisen sektorin työntekijöille suotuisa. Palkat eivät nouse vuonna 2017, vuosittainen työaika pitenee 24 tunnilla, sosiaalivakuutusmaksuja siirtyy tulevien vuosien aikana työntekijöiden maksettavaksi ja mikä ehkä pahinta naisvaltaisen julkisen sektorin lomarahoja leikataan kolmanneksella seuraavan kolmen vuoden aikana.

Neuvottelut liitto- ja keskusjärjestötasolla olivat vaikeat. Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin oltiin tilanteessa, että työntekijöille aikaisempia sopimuksia jouduttiin huonontamaan. Erityisen ikävää on se, että sopimusten hyväksymisen jälkeen alkoi arvostelu siitä, että tehty ratkaisu oli oikeansuuntainen mutta aivan liian vaatimaton.

Tehdyt sopimukset ovat nyt jalkautumassa paikallistasolle. 1.2.2017 voimaan tuleva 24 tunnin vuosittainen työajan pidennys toteutetaan Vihdin kunnassa liukumaan tai työvuorolistoihin lisättävänä aikana (30min/vko). Kokonaisina työpäivien lisäyksenä sitä ei toteuteta kuten valtakunnallinenkin työntekijäjärjestöjen linjaus edellytti.

Alkanut uusi liittovaltuustokausi tulee olemaan myös haasteellinen. Joudumme todennäköisesti jatkossakin puolustautumaan sopimusheikennyksiä vastaan. Konkreettisesti näitä asioita ovat mm. lomien pituus, työajan pituus, vuorotteluvapaat, sairausajan palkka ym…

Joulu on juuri nyt ovella ja päivä lyhimmillään. Kevät on kuitenkin tuota pikaa käsillä. Toivon, että se tuo tullessaan myös positiivisia tuulia.

Toivon, että olette minuun yhteydessä, annatte palautetta (kritiikkiäkin) ja esitätte näkemyksiänne niin paikallisten työolojen kuin valtakunnallisesti päätettävien asioiden osalta.

 

Kiitos vielä kerran teille kaikille yhteistyöstä ja tuestanne.

Rauhallista Joulua ja onnea vuodelle 2017!

Marjatta Hiltunen
pääluottamusmies (Jyty)
työsuojeluvaltuutettu
p. 0500818038

marjatta.hiltunen(at)vihti.fi


KIKYÄ PÖYDÄSSÄ…

Kiky (kilpailukykysopimus) allekirjoitettiin 13 kk:n neuvottelujen jälkeen. Jyty hyväksyi sopimuksen ylimääräisessä liittovaltuuston kokouksessa toukokuun lopussa. Sopimuksen hyväksyminen ei ollut mikään läpihuutojuttu vaan asiasta keskusteltiin varsin pitkään ja perusteellisesti. Itse koen, että saavutimme tietynlaisen torjuntavoiton vaikkakin hyvin raskaalla tavalla.

On erittäin ikävää, että julkisen sektorin pieni- ja keskituloinen työntekijäjoukko joutui sopimuksessa suurimmaksi maksajaksi. Erityisesti lomarahojen määräaikainen kolmeksi vuodeksi sovittu 30%:n leikkaus on kova pala purtavaksi ja on ihan oikeutettua kysyä miksi vain julkinen sektori on tämän leikkauksen kohteena? Sopimuksessa hyväksytty 30 min/vko työajan lisäys on vielä avoin siltä osin miten se sisällytetään erilaisiin sopimuksiin ja työaikamuotoihin. Ikävää on myös se, että v. 2017 alusta työntekijöiden palkasta leikattava työnantaja- ja eläkemaksujen korotus ei korvaa mahdollista verohuojennusta, joka on arvioitu olevan keskituloiselle työntekijälle n. 60€/v (n.5-6 €/kk).

Kuten STTK:n puheenjohtaja Antti Palola totesi, että ammattijärjestöjen tehtävä ei ole jäsenten etujen heikentäminen mutta tässä tilanteessa toimimme pakon sanelemina, jolla hallituksen vieläkin hurjemmat pakkolakiesitykset saatiin torpattua. Näillä siis mennään seuraava 1,5 vuotta, jonka jälkeen katsotaan millaiset neuvotteluasemat ja kansantalouden tilanne silloin ovat.

Kuntasektorilla olemme laskeutumassa odotettuun ja ansaittuun lomakauteen. Hetken hengähdyksen jälkeen elo-syyskuussa käynnistyy tulevan vuoden talousarviovalmistelu nopealla aikataululla. Vihdin kunnan taloustilanne ei edelleenkään ole helppo ja budjetin saaminen miinukselta tavoitteena olevaan ”nolla tulokseen” on haasteellista.

Nyt kuitenkin elämme vuodenajan suhteen pisintä valon aikaa, joten toivotan teille kaikille mahdollisimman hyviä lomahetkiä ja myös mukavia työpäiviä kesänkin aikana.

 

Olen lomalla 11.7.- 7.8.16

Yhteistyöterveisin

Marjatta Hiltunen

pääluottamusmies

marjatta.hiltunen@vihti.fi

p. 0500 818 038

 


KEVÄTTÄ RINNASSA….

Syksystä kevääseen on lyhyt aika, ainakin kun ajattelen ajankulua sekä kunnan, että liittomme tapahtumien näkökulmasta.

Valtakunnan tasolla koko talvi on veivattu edestakaisin niin yhteiskuntasopimuksen, jonka nimikin ehti vaihtua kilpailukykysopimukseksi neuvotteluasetelmia sekä sote-uudistusta, jossa ei myöskään näytä päätöksiä syntyvän vaikka kuukaudet kuluvat.

Keskusjärjestöt neuvottelevat parhaillaan kilpailukykysopimuksen raameista ja siitä eteneekö asian valmistelu liittotasolle.  Mikäli liitot alkavat varsinaiset neuvottelut ovat vaikutukset meihin palkansaajiin varsinkin julkisella sektorilla moninaiset. Esillä on ollut mm. 24 tunnin työajan pidennys, lomarahojen osittainen leikkaaminen määräajaksi ym. isoja asioita, jotka vaikuttavat meihin kaikkiin. Työajan pidentäminen on oman käsitykseni mukaan ehkä vaikein neuvoteltava asia. Muutaman minuutin pidennys päivän työaikaan ei varmaankaan olisi ylitsepääsemätön asia mutta työnantajataho on ilmoittanut, että sen tavoitteena on kokonaisten päivien leikkaaminen, jolloin esim. kolmen päivän lyhennys vuosilomiin on jo toinen juttu.

Sote-uudistustuksessa tarkoituksena on, että 1.1.2019 sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille ja samalla lakkautetaan sote-kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit. Muutos vaikuttaa niin varsinaiseen sosiaali- ja terveysalalla työskentelevään henkilöstöön kuin myös osin niihin tukipalveluissa työskenteleviin tahoihin, jotka ovat yhteydessä sote-palveluihin (esim. ict-palvelut, kiinteistöpalvelut ym.) Meillä asia koskettaa lähinnä kuntayhtymä Karviaisen työntekijöitä.

Kunnan puolella työskentelemme raskaan yt-vuoden jälkeistä aikaa, jossa ei vielä kaikkia työntekijävähennyksistä johtuvia tehtävämuutoksia ole saatu valmiiksi. Tehtävät julkisella sektorilla toiveista ja suunnitelmista huolimatta eivät ole vähentyneet, joten työntekijöiden pienentynyt määrä ei voi olla vaikuttamatta.

Pian on alkamassa v.2017 talousarvion suunnittelu. Monet asiat ovat tässä vaiheessa avoinna ja epäselviä. Kunnan operatiivinen johto on useaan otteeseen tuonut esille, että organisaatiomme ei tällä hetkellä kestä uusia henkilöstöleikkauksia. Toivottavasti näin nähdään myös syksyllä kun tulevan vuoden talousarvio lopullisesti päätetään.

Vielä yksi asia, josta olen saanut viime päivinä useita yhteydenottoja. Vuosiloma- ja sairausvakuutuslaki muuttui 1.4.2016 alkaen. Uuden lain mukaan työntekijälle hänen sairastuessaan vuosiloman aikana tulee kuuden päivän omavastuu. Laki ei tässä vaiheessa koske työntekijöitä, jotka ovat kunnallisen sopimuksen (KVTES) piirissä. Tärkeää on kuitenkin se, että mikäli sairastuminen tapahtuu vuosilomalla työntekijän tulee hakea sairauslomaa lääkäriltä heti ensimmäisenä sairauspäivänä. Oma ilmoitus esimiehelle ei tässä tilanteessa ole riittävä.

Marjatta Hiltunen

pääluottamusmies, ts-valtuutettu. Jyty

marjatta.hiltunen(at)vihti.fi, p. 0500818038


 

STTK JA JYTY TORJUVAT HALLITUKSEN SANELUPOLITIIKAN JA JULKISEN SEKTORIN KYYKYTTÄMISEN

Hallituksen eilen (8.9.) esittämät toimenpiteet Suomen kilpailukyvyn korjaamiseksi olivat tyrmistyttäviä.

Leikkaukset kohdistuivat kokonaisuudessaan suurimmaksi osaksi julkisen sektorin työntekijöihin, joista suurin osa ei suinkaan ole korkeapalkkaisia johtavia virkamiehiä kuten media meitä kuvailee vaan tämä kuntien ja valtion palveluksessa oleva työntekijäjoukko koostuu suurimmaksi osaksi pieni- tai keskituloisista, suorittavaa työtä tekevistä työntekijöistä. Vihdin kunnassa tähän ”virkamiesjoukkoon” kuuluvat mm. siivoojat, keittiöhenkilöstö, toimistotyöntekijät, nuoriso- liikunta- ja kirjastotyöntekijät, lastenhoitajat, kouluohjaajat ym. suhteellisen pienituloiset ja pääosin naisvaltaiset työntekijäryhmät.

Lomien leikkaaminen, sairausloman karenssi, arkipyhien palkattomuus ja sunnuntailisien leikkaaminen, jotka toteutettaisiin pakottavalla lainsäädännöllä ilman virka- ja työehtosopimusneuvotteluja kuulostaa paluulta viime vuosituhannen alkupuolelle, aikaan ennen nykymuotoisen sopimusyhteiskunnan syntyä.

Sekä keskusjärjestömme STTK:n puheenjohtaja Antti Palola, että liittomme puheenjohtaja Maija Pihlajamäki viestivät jo eilen illalla sähköpostilla jäsenistölleen, että he eivät tule hyväksymään hallituksen yksipuolista rajua hyökkäystä. Molemmat puheenjohtajat näkivät menettelyn olevan liiaksi työntekijöihin kohdistuva ja erityisesti tämä sanelupolitiikka heikentäisi vakaata sopimuskulttuuria, joka ei voi olla vaikuttamatta vuosikymmeniä vallinneeseen yhdessä sopimisen ilmapiiriin.

Mielenkiintoista on nähdä miten lomiemme lyhentämiset ja arkipyhien palkattomaksi tekeminen vaikuttavat kilpailukykyymme ja uusien työpaikkojen lisääntymiseen, sillä näiden asioiden paranemisella hallitus tekemäänsä päätöstä perusteli.

Palola ennustaa, että työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa on alkamassa levottomat ajat. Se, millä tavoin päätökset vaikuttavat paikallisella tasolla työrauhaan, jää nähtäväksi, mutta arvata saattaa, että ensi vuosi on kaikin tavoin rankkaa ja repivää aikaa lainsäädännön valmistuessa ja järjestöjen tulevan kauden sopimusneuvottelujen käynnistyessä.

Lämpimiä syyspäiviä ja iloa elämään toivoen

Marjatta Hiltunen
pääluottamusmies, ts-valtuutettu, Jyty


 

KUULUMISIA KUNNASTAMME….

Kesä on koittanut ja elämme taas yht`äkkiä Juhannuksen kynnyksellä.

Kulunut talvi ja kevät ovat olleet rankkaa aikaa. Vuoden vaihteessa kunnassa käydyt yt-neuvottelut ja niiden karut päätökset ovat koetelleet jossain määrin kaikkia kunnan työntekijöitä. Irtisanomiset ja osa-aikaistamiset kuin myös luonnollisen poistuman kautta lähtevien työntekijöiden töiden uudelleen organisointi ei kaikin osin ole sujunut kivutta.

Työntekijöitä on entistä vähemmän eikä töitä ole juurikaan pystytty poistamaan kunnan tehtävälistalta. Syksyllä näemme lopullisesti miten töiden uudelleenjärjestely on käytännössä onnistunut. Tältä osin toivon myös työntekijöiltä tulevaa tietoa mitä työyksiköissä suunnitellaan, jotta voimme ajoissa puuttua mahdollisiin epäkohtiin tai ylilyönteihin.

Jäsenistöämme koskettaneet irtisanomiset ja osa-aikaistamiset ovat olleet rankkoja päätöksiä niitä kohdanneille työntekijöille koska kyse on toimeentulon lisäksi myös jokaisen työntekijän ammatti-identiteetistä ja omaan työhön kohdistuvasta arvostuksesta.

Uskon, että koko yhdistyksemme jäsenkenttä on aidosti pahoillaan niiden työntekijöiden puolesta, joita yt-päätökset rajuimmin koskettivat.

Valtakunnallisesti elämme tällä hetkellä aikaa, joka tulee varmasti koskettamaan jollain tavoin kaikkia työntekijöitä. Työntekijäjärjestöt joutuvat puolustamaan entistä enemmän työntekijöiden asemaa.Vaakalaudalla ovat niin työsuhteet, palkat, työajat kuin lomatkin.

Parhaillaan neuvotteluissa on sopimuskauden viimeisen vuoden sopimuskorotus. Työntekijöiden keskusjärjestöt esittävät kaikille kohdistettua euromääräistä maltillista palkankorotusta. Työnantajien keskusjärjestö tarjoaa nollalinjaa.

Maan hallitus on lisäksi esittänyt järjestöille elokuussa sovittavaa yhteiskuntasopimusta, jonka henki on ollut valitettavan yksipuolinen ja jopa uhkaileva. Ennen syksyä tapahtuu siis paljon asioita, joilla on vaikutusta meihin kaikkiin.

Järjestökentällä elämme toisaalta myös mielenkiintoista aikaa. Työntekijöiden voimien ja äänen kuuluvuuden vahvistamiseksi on suunnitteilla uuden keskusjärjestön perustaminen nykyisten SAK:n ja STTK:n tilalle. Uusi keskusjärjestöhanke on valmistelussa ja siinä on mukana jo n. 50 ammattiliittoa. Jytyliitto on vahvasti hankkeen kannalla ja mikäli suunnittelu etenee aikataulussa uusi liitto voisi alkaa toimintansa v. 2017 alusta.

Toivotan teille kaikille mahdollisimman rentouttavaa loma-aikaa ja toivottavasti pian lämpeneviä kesäilmoja!

Pidetään yhteyttä, tällä hetkellä se on entistä tärkeämpää.

Marjatta Hiltunen
pääluottamusmies, Jyty


 

Pääluottamusmiestiedote 21.1.2015

VIHDIN KUNNAN YT-NEUVOTTELUJEN LOPPUTULOS

Vihdin kunnassa käytiin koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut 27.11.2014 – 14.1.2015. Neuvotteluissa ei saavutettu yksimielisyyttä työnantajan ja työntekijöiden edustajien kesken.

Kunnanhallitus hyväksyi työnantajan esityksen kokouksessaan 19.1.2015.

Henkilöstöleikkaukset v.2015 tulevat olemaan yhteensä 1 455 696 euroa.

Henkilöstöleikkaukset kohdistuivat seuraavasti:

¤ 6 irtisanomista, joista 3 jytyläistä

¤ 58 osa-aikaistamista, joista 23 jytyläistä

Osa-aikaistetuista 55 on koulu- ja/tai iltapäivätoiminnanohjaajia, joiden työsopimukset uusitaan
ja työtuntien perustuntimääräksi tulee 20h/vko.

¤ 21 tehtävää jätetään täyttämättä eläköitymisen ja avointen tehtävien täyttämättä jättämisen kautta sekä siten, että määräaikaisten työsuhteiden päättymisten jälkeen tehtävään ei palkata uutta työntekijää

¤ Palvelurakennetta muutetaan erityisesti varhaiskasvatuksessa, jossa otetaan käyttöön palveluseteli. Toimintamalli vähentää kunnallisen päivähoidon tarvetta. Lisäksi perhepäivähoidon varakodeista luovutaan ja pp-hoidossa oleville lapsille osoitetaan varahoitopaikka päiväkotiryhmässä.

¤ Uudet opettajat palkataan syksyllä virkaan vasta koulutyön alkaessa (ei 1.8. kuten aikaisemmin) ja määräaikaisten opettajien virkasuhteet päättyvät koulun loppuessa (ei 31.7. kuten aikaisemmin).

Mielestäni päätetyt henkilöstöleikkaukset eivät ole oikeudenmukaisia eivätkä kohtele kunnan henkilöstöä tasapuolisesti. Olen jättänyt kannanottoni ja eriävät mielipiteeni  neuvottelupöytäkirjoihin ja neuvottelutuloksen pöytäkirjaan, joista tulee esille myös huoleni nykyisten työntekijöiden jaksamisesta lisääntyvien työtehtävien jakaantuessa heille.

Neuvotteluissa esitin Jytyn kantana henkilöstöleikkauksiin seuraavat vaihtoehdot:

 ¤ Työntekijöiden jaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen riittävällä työntekijämäärällä
(vaikutus mm. sairauslomien vähenemiseen)

¤ Toimivien organisaatioiden mahdollisuus jatkaa ja kehittää toimintaansa, joka vaikuttaa korjaavan työn määrärahoja säästävästi

¤ Lähivuosina (2015-2017) runsaan luonnollisen poistuman kautta hyödynnettävien muutosten vaikutukset ja mahdolliset organisointimuutokset

¤ Työyhteisöjen työn systemaattinen kehittäminen ja tehokkuuden lisääminen mm. koulutuksen ja johtajien osaamisen lisäämisellä

¤ Ostopalvelujen (mukaan lukien Karviainen) tehokas suunnittelu yhdessä työntekijöiden kanssa sekä mahd. oman työn lisääminen ja ostopalvelujen vähentäminen

Viimeisen vuorokauden aikana olen saanut paljon yhteydenottoja leikkausten kohteiksi joutuneilta ja eri työyhteisöissä toimivilta jäseniltämme. Monelle asia on ollut suuri järkytys.

Mietimme Jyty Vihti ry:n hallituksen kanssa lähiaikoina miten voisimme olla avuksi eri tilanteissa oleville jäsenillemme.

Oma roolini on tällä hetkellä olla jäsenten niin halutessa mukana heitä koskevissa kuulemistilanteissa (irtisanottavat, osa-aikaistettavat).

Lisäksi olen käytettävissä mikäli työyhteisöissä halutaan keskustella asioista joko yhteisesti
tai kahden kesken.

Toivon, että olette yhteydessä minuun tarvittaessa.

Jaksamista ja voimia kaikille!

Marjatta Hiltunen
pääluottamusmies, Jyty


 

PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN TIEDOTE 5 (Vihdin kunta)

Kunta aloitti koko henkilöstöään koskevat yhteistoimuntaneuvottelut 1,5 milj. euron henkilöstösäästöjen aikaansaaamiseksi  27.11.2014.

Neuvottelut jatkuvat 14.1.2015 saakka. Kunnanhallitus käsittelee neuvottelutuloksen 19.1.

Ensimmäisessä neuvottelussa sovittiin yhteisesti, että työnantaja (kunnanjohtaja) toimii ainoana tiedottajana neuvottelujen osalta.

Henkilöstöjohtaja on lähettänyt kaikille työntekijöille kyselyn, jossa on mahdollisuus esittää omia näkemyksiä mahdollisista säästötoimenpiteistä.

Toivon, että mahdollisimman moni vastaa kyselyyn

Marjatta Hiltunen
Pääluottamusmies, ts-valtuutettu
p. 0500 818038

marjatta.hiltunen(at)vihti.fi


 

PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN TIEDOTE 4 (VIHDIN KUNTA)

Vihdin kunnan pääluottamusmiehille on toimitettu tänään (18.11.2014) yhteistoimintaneuvottelujen neuvottelukutsu.

Koko kunnan henkilöstöä mukaan lukien Vihdin Veden henkilöstö koskevien yt-neuvottelujen ensimmäinen neuvottelukokous on 27.11.2014

Työnantaja esittää, että neuvottelut päättyvät 14.1.2015 ja neuvottelutulos käsitellään kunnanhallituksessa 19.1.2015.

Yt-neuvotteluissa neuvotellaan henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa henkilöstösäästöjen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista.

Työnantaja esittää ensisijaiseksi tavoitteeksi pysyvien rakenteellisten ratkaisujen aikaansaamisen.

Terveisin

Marjatta Hiltunen
pääluottamusmies/Jyty
p. 0500 818038
marjatta.hiltunen(at)vihti.fi


 

PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN TIEDOTE 3 (VIHDIN KUNTA)

Kunnanvaltuusto päätti 10.11.2014 olleessa kokouksessaan veroprosentin korotuksesta, joka on 0,5 prosenttiyksikköä eli kunnallisvero on ensi vuonna 20,5.

Lakkautetuiksi esitetyt viisi kyläkoulua ja yksi päiväkoti säilyvät toiminnassa (äänestystulos 22-21).

Kunnanvaltuusto hyväksyi esitetyt henkilöstöleikkaukset 1,5 milj.euroa, joka tarkoittaa, että kunnanhallitus käynnistänee koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut lähiaikoina.

Marjatta Hiltunen
Pääluottamusmies, ts-valtuutettu
p. 0500 818038

marjatta.hiltunen(at)vihti.fi


 

Pääluottamusmiehen tiedote 2 (Vihdin kunta)

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT KÄYNNISTYMÄSSÄ

Kunnanhallituksen talousarvioesitys 10.11.2014 pidettävälle kunnanvaltuustolle on useiden eri leikkausten kooste.

Esitys sisältää 0,25%:n korotuksen kunnallisveroprosenttiin (20,25%), viiden kyläkoulun ja yhden päiväkodin lakkauttamisen (koulut; Jokikunta, Vanjärvi, Oinasjoki, Tervalampi, Vihtijärvi + Vanjärven päiväkoti), Vihti-lisän poistamisen (kotihoitotuen lisä) sekä 1,5 miljoonan euron
leikkauksen henkilöstökuluihin.

Työntekijöiden kannalta henkilöstöön suoraan kohdistuva leikkaus, joka käytännössä tarkoittaa n. 40 henkilötyövuoden karsintaa ensi vuoden budjetista on todella iso ja merkittävä heikennys.

Kunnan johto on ilmoittanut yt-neuvottelujen alkavan sen jälkeen kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion.

Tässä vaiheessa ei ole tietoa miten henkilöstöleikkaukset kohdistuvat kunnan eri toimialoihin mutta on kerrottu, että kaikki vaihtoehdot ovat toimenpidelistalla (irtisanomiset, lomautukset, osa-aikaistamiset).

Helppoja vaihtoehtoja ei siis ole tarjolla. Tällä hetkellä kun emme tiedä enempää koetamme henkilöstöjärjestöjen taholta vaikuttaa siihen, että tulevat neuvottelut käytäisiin aidosti ja mahdollisimman pitkällä aikavälillä.

Tulen tiedottamaan mahdollisten neuvottelujen alkamisesta ja aikatauluista heti kun saamme asiasta tietoa.

Jaksamista syksyyn!

Terveisin

Marjatta Hiltunen
pääluottamusmies/Jyty
p. 0500 818038
marjatta.hiltunen(at)vihti.fi


 

Pääluottamusmiehen tiedote 1. (2.9.2014)

Kunnanjohtaja esitteli perjantaina 29.8. kunnanvaltuuston jäsenille ja pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehille järjestetyssä talousarvioseminaarissa pääpiirteissään ne ehdotukset, jotka hän tekee v.2015 talousarvion pohjaksi.

Nykyisellä toiminnalla ja nykyisillä veroprosenteilla kunta tekisi ensi vuonna 8,5 miljoonan euron alijäämän. Kunnanjohtaja esittää valtuustolle n. 5 miljoonan euron sopeuttamispa-kettia, johon sisältyy 1,5 miljoonan euron henkilöstösäästöt. Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy esityksen alkavat koko Vihdin kunnan henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut syksyn aikana.

Vihdin kunnan palveluksessa on tällä hetkellä n. 1200 työntekijää. Kunnan menot ovat tänä vuonna n. 160 miljoonaa euroa, henkilöstömenojen osuus niistä on 45 miljoonaa euroa.

Tilanne on vakava mutta tässä vaiheessa emme tiedä enempää. Esitetyssä paketissa on mm. viiden kyläkoulun lakkauttaminen, lasten kotihoidon vihtilisän poistaminen ja verojen korotukset.

Talousarvioesityksen valmistelu on alkamassa lautakunnissa. Kunnanhallitus käsittelee esitykset lokakuussa ja kunnanvaltuuston budjettikokous, jossa v. 2015 talousarvio lopulli-sesti päätetään on 10.11.

Kunnanjohtajan tiedotuspolitiikka meille pääluottamusmiehille ja työntekijöille on ollut avointa ja suoraa.

Omalta osaltani tulen tiedottamaan Jytyläisiä jäseniämme säännöllisillä tiedotteilla aina kun jotain asiaan liittyvää ilmenee. Minuun voi myös olla yhteydessä erilaisten työyhteisöissä ilmenevien asioiden osalta.

Syksy tulee olemaan epävarmaa aikaa mutta toivon, että me itsekukin jaksamme sietää tätä epävarmuutta ja uskoa ainakin jonkinlaiseen parempaan aikaan.

Terveisin,
Marjatta Hiltunen
Pääluottamusmies, ts-valtuutettu
p. 0500 818038

marjatta.hiltunen(at)vihti.fi


 

KESÄ ON KOITTANUT!!!

Kuten kollegani Jari (Karviaisen pääluottamusmies) omassa
tiedotteessaan toteaa niin aika tuntuu rientävän salamavauhtia. Edellinen
tiedotteeni on kirjoitettu maaliskuussa ja tuntuu kuin silloin esillä olleet
asiat olisivat viime viikon juttuja. Voi olla, että ko tunne johtuu myös siitä,
että samat asiat pyörivät ajankohtaisina ja käsittelyissä edelleenkin.

Kunnan vaikea taloustilanne ei valitettavasti ole
helpottanut. V.2013 tilinpäätöksen alijäämä ja kuluvan vuoden alijäämäinen
ennuste eivät ole paras mahdollinen tilanne tulevan vuoden
talousarviovalmistelulle. Valmistelun aikataulu on kuitenkin lyöty lukkoon ja
lomien jälkeen elo-syyskuussa työ on kiivaimmillaan eri yksiköissä.

Sote, EKKV ja metropoliselvitykset ovat vaiheessa.
Metropoliselvitystä valmistellut työryhmä ehdottaa Vihdin sulkemista pois
metropolialueesta mutta valmistelutyö jatkuu edelleen. Samoin on päätetty, että
EKKV (Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti) selvitystyötä jatketaan syksyllä.
Sote-päätösten tulkinta ja toimeenpano on myös vaiheessa, jonka lopulliset
ratkaisut vaikuttavat kaikkiin muihin päätöksiin. Odottelemme siis edelleen
loppuratkaisuja ja toivomme, että syksyllä asiat selkiytyvät.

Kunnan henkilöstöhallinnon tekemään työhyvinvointikyselyn
vastausprosentti oli 55,26. Yleisenä johtopäätöksenä on, että työtyytyväisyys
on koko kunnan tasolla hieman parantunut edellisestä v.2012 tehdystä kyselystä.
Yksikkökohtaiset erot ovat kuitenkin melko suuria.

Esimiehiä on kehotettu käymään omien yksikköjensä
tulokset läpi työntekijöiden kanssa ennen kesälomia. Työyksiköt laativat
kehittämistavoitteet omalle yksikölleen ja toimittavat suunnitelman
työhyvinvointikoordinaattorille. Kehittämistavoitteiden toteutumista seurataan.

Palkantarkistukset 20€ tehtäväkohtaiseen palkkaan
1.7.2014 alkaen maksetaan sopimusten mukaisesti. Seuratkaa siis
tehtäväkohtaisen palkkanne muuttumista heinäkuun palkanmaksun yhteydessä.

Pääsopijajärjestöt ovat päässeet sopimukseen myös v. 2015
työ- ja virkaehtosopimusten muutoksista. Uusina asioina on mm.
jaksotyömääräysten muutokset, jotka astuvat voimaan 1.6.2015.

Joissakin
tehtäväryhmissä tulee muutoksia myös hinnoittelukohtiin, jotka tarkoittavat palkkojen
alarajakorotuksia. Perhepäivähoitajien sopimusliitettä järjestöt neuvottelevat
vielä syksyllä.

Yksityiskohtaisimpiin sopimusmuutoksiin palataan syksyllä
ja sovitaan miten niistä jäsenistöämme tiedotetaan.

Toivotan teille kaikille rentouttavaa ja mukavaa
kesäaikaa niin töissä kuin lomalla!

Olen lomalla 30.6.- 27.7.2014

 

Marjatta Hiltunen
Pääluottamusmies, ts-valtuutettu
Vihdin kunta
Asemantie 30, 03100 NUMMELA
p. 0500 818038
marjatta.hiltunen(at)vihti.fi

 


Kevät keikkuen tulevi… Talven selkä on taittunut ja kevät alkaa tehdä pikkuhiljaa tuloaan. Tuntuu siltä, että tämä sääolosuhteiltaan erikoinen talvi on nyt kaikkien puheenaiheena. Vuoden kierto on nopea niin luonnon kuin kunnallisen vuosikellon näkökulmasta. Tuskin olemme saaneet päätökset kuluvan vuoden budjetista, kun seuraavan vuoden talousarvion suunnittelu on jo käsillä.

Henkilöstöhallinto on koko alkuvuoden laskenut kiivaasti mahdollisia kohteita, joilla saisimme
täytettyä joulukuussa valtuuston tekemän päätöksen 20 henkilötyövuoden säästöistä. Aikaisemmin tehdyt toimenpiteet menojen karsimiseksi on nyt avattu hallintokunnittain ja näin kaikille on näkyvissä mitä on jo tehty. Välillä tilanne vaan tuntuu aika lohduttomalle, sillä koko ajan lisääntyvien velvoitteiden myötä ja valtionosuuksien vähentyessä paikallisesti tehdyt
säästöt karkaavat käsistä.

Kuluva vuosi selvittäneen jota kuinkin kohtuullisesti jättämällä avoimia tehtäviä täyttämättä ja organisoimalla töitä uudelleen jäljellä olevan työntekijäjoukon kesken. Vuosi 2015 tuonee suuremman haasteen. 30 henkilötyövuoden suunniteltu säästö ei enää onnistune ihan kevein konstein. Nähtäväksi jää millaisiin ratkaisuihin työnantaja päätyy, koska jatkuvasti täyttämättä jätettäviä tehtäviä ei vaan pystytä jossain vaiheessa tekemään koko ajan pienenevällä työntekijämäärällä.

Kuntarakenneorganisointi elää omaa elämäänsä. EKKV (Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Vihti) selvitystyö alkaa olla loppusuoralla ja päätökset odottavat tekijöitään lähitulevaisuudessa.
Selvitystyö on tuonut esille paljon tietoa kaikkien siinä olevien kuntien tehtävistä. Vihdin osalta on jo nyt havaittavissa, että teemme kunnassamme tarjottavat palvelut moniin muihin kuntiin verrattuna tehokkaasti ja edullisesti. Toisiko yhdistetty suurempi organisaatio enemmän tehokkuutta, mikäli yhdistymispäätöksiä tehdään, jää nähtäväksi?

Virka- ja työehtosopimusten uusi sopimuskausi alkoi 1.3.2014. Kaikille tuleva ja tehtäväkohtaiseen palkkaan kohdennettu (20€/kk) korotus tulee voimaan 1.7.2014. Osa-aikatyötä tekevillä korotus on suhteessa tehtyyn työaikaan. Tässä vaiheessa ei siis ole jaossa järjestelyeriä, joiden pohjalta voisimme paikallisesti neuvotella eri hinnoittelukohtien palkantarkistuksista tai työantaja voisi jakaa henkilökohtaisia lisiä. Sopimusten myötä voimaan on astunut myös sairauslomakarenssin poistuminen mikäli työntekijä sairastuu vuosilomansa aikana. Työnantaja edellyttää, että vuosiloman siirtämistä varten tarvitaan aina lääkärintodistus,
joka tulee toimittaa työnantajalle ilman aiheetonta viivästystä.

Työnantaja on lähettämässä kaikille kunnan työntekijöille kohdennetun työhyvinvointikyselyn,
johon vastausaika on 18.3. - 4.4.2014. Kyselyn tarkoituksena on mitata henkilöstön tyytyväisyyttä työhön, työyhteisöön, johtamiseen, työolosuhteisiin, palkitsemiseen ja kehittymismahdollisuuksiin. Älkää jättäkö vastaamatta kyselyyn, sillä vain tuomalla asioita esille voi niihin vaikuttaa.
 

Kevätaurinkoa ja jaksamista!

Marjatta Hiltunen
työsuojeluvaltuutettu
pääluottamusmies, Jyty Vihti ry
Vihdin kunta
p. 0500 818 038
marjatta.hiltunen(at)vihti.fi

 


Joulua odotellessa…

Vuosi on taas kääntymässä lopuilleen ja useita meitä odottaa parin viikon kuluttua joko pidempi tai lyhyempi loma, jonka itse kukin olemme ansainneet.

Kunnanvaltuusto sai vuoden 2014 talousarvion päätettyä joulukuun alussa. Kuten saatoimme odottaa, budjetti on tiukkaakin tiukempi. Viiden miljoonan euron alijäämä on äärimmäisen huono signaali tulevaa vuotta ajatellen. Suoraan henkilöstöön vaikuttavat päätökset ovat myös kohtuullisen kovia, vaikka naapurikunnissa henkilöstöleikkaukset ovat vieläkin rajumpia.

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen seuraavaa: Kunnan koko organisaatio, toiminnalliset muutokset, työpaikkajärjestelyt, uudelleensijoittelu, määräaikaiset työntekijät, eläkkeelle jäämiset ym., joiden kautta on mahdollista saada säästöä ja vähennettyä henkilötyövuosia, käydään läpi ja pyritään saamaan aikaan 20 henkilötyövuoden säästöt vuonna 2014. Lisäksi vuosina 2015 ja 2016 pyritään vuosittain 30 henkilötyövuoden säästöihin. Luvut ovat suuria kun otamme huomioon kunnan tämän hetkisen ohuen ja henkilöstömäärältään pienen organisaation. Positiivista kuitenkin on, että ainakaan tällä hetkellä päätöksiin ei liittynyt henkilöstön lomautuksia tai irtisanomisia.

Oikein mukavaa ja rentouttavaa joulunaikaa kaikille!

Marjatta Hiltunen
pääluottamusmies
p. 0500 818038
marjatta.hiltunen(at)vihti.fi


KUNTARAKENNESELVITYKSIÄ JA BUDJETIN VALMISTELUA, (18.10.2013)

Valtion edellyttämä kaikkia kuntia koskeva kuntarakenneselvitys Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vihdin kanssa on pyörähtänyt käyntiin.

Työ käynnistyi 24.9. Espoossa pidetyllä aloitusseminaarilla. Kuntien pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehistä koostuva seurantaryhmä seuraa henkilöstövaikutuksia ja käsittelee muiden työryhmien raportteja valmisteluvaiheessa sekä kommentoi selvitystä henkilöstövaikutusten näkökulmasta.

Työryhmät valmistelevat yhdistymisselvitystä helmikuun 2014 loppuun mennessä.

V.2014 kunnan talousarvion valmistelu on loppusuoralla. Kunnanvaltuuston talousarvioseminaari, johon myös pääluottamusmiehet osallistuvat on 31.10. ja kunnanjohtajan budjettiesitys valmistuu samoihin aikoihin.

 Tulevan vuoden veroprosentti käsitellään 4.11. olevassa kunnanhallituksen kokouksessa ja lopullinen päätös siitä tehtäneen 11.11. olevassa valtuuston kokouksessa. Talousarvio päätettäneen tämän hetkisen tiedon mukaan 9.12. olevassa kunnanvaltuuston kokouksessa. Henkilöstöön kohdistuvista säästötoimenpiteistä ei tällä hetkellä ole mitään tietoa.

Jytyn liittovaltuusto kokoontuu ylimääräiseen liittokokoukseensa 24.10. käsittelemään keskusjärjestöjen neuvottelemaa työllisyys- ja kasvusopimusta (keskitetty työmarkkinaratkaisu) .

Esitys sisältää palkankorotukset, joka on ensimmäisenä vuonna (1.7.2014 alkaen) 20€:n yleiskorotus ja toisena vuonna (12 kuukauden kuluttua ensimmäisestä korotuksesta) 0,4%:n yleiskorotus. Kolmas vuosi on ehdollinen ja järjestöt päättävät kesällä 2015 jatketaanko sopimusta.

Sovitut korotukset ovat samalla kustannusmaksimi, jossa tekstimuutokset vähennettäisiin korotuksista jos niihin päädyttäisiin.

 Sopimus tuo mukanaan myös muutamia  työelämään liittyviä uudistuksia, jotka ovat mm. sovitellun päivärahan 300€:n suojaosa ja työttömyyspäivärahan omavastuuajan lyheneminen viiteen päivään 1.1.2014 alkaen. Tuloveroasteikkoa on myös tarkoitus tarkistaa ja työryhmät neuvottelevat mm. työajan vakiintumisesta, eläkejärjestelmästä, nuorten työllisyyden edistämisestä ja arkipyhistä.

Tätä kirjoittaessa eletään sekä kunnan talousarvion, että keskitetyn työmarkkinaratkaisun kanssa aikaa, jolloin voi vielä tapahtua nopeasti uusia linjauksia.

Toivottavasti kuntapäättäjämme eivät sorru hätiköityihin ratkaisuihin eivätkä ota esimerkkiä naapurikunnissa alkaneista ilmiöistä lomauttaa ja irtisanoa työntekijöitään.

Jaksamista syksyn pimeyteen ja edessä oleviin epävarmoihin aikoihin.

Marjatta Hiltunen
pääluottamusmies
p. 0500 818038
marjatta.hiltunen(at)vihti.fi


 

TERVETULOA SYKSY! (13.9.2013)

Ajan kulku on nopeaa ja olemme taas yht´äkkiä keskellä syksyn kiireistä aikataulua.

Kuntarakenneselvityksessä on kesän aikana edetty siihen, että olemme aloittamassa Espoon, Kirkkonummen, Kauniaisten ja Vihdin yhdistymisselvityksen.

Työ käynnistyy 24.9.2013 aloitusseminaarilla, jonne kutsutaan kaikkien työryhmien jäsenet. Kaikkien ammattijärjestöjen pääluottamusmiehet jokaisesta kunnasta työskentelevät seurantaryhmässä, joka aloittaa työnsä marraskuussa. Työryhmät valmistelevat yhdistymisselvitystä niin, että päätöksenteko mahdollisesta kuntaliitoksesta tapahtuu v.2014.

V. 2014 talousarvio on virkamiesjohdon ja kunnanhallituksen valmistelussa. Talous on niin meillä kuin muissakin kunnissa äärimmäisen tiukka. Virkamiesjohto on ilmoittanut, että se ei kuitenkaan tule esittämään henkilöstön lomautuksia tai irtisanomisia tulevalle vuodelle. Toivotaan, että myöskään poliittinen johto ei turvaudu näihin ns. "helppoihin ratkaisuihin".

Kunnan strategian (2014 -2017) tekeminen on loppusuoralla. Strategiaa on valmisteltu laajalla yhteistyönrintamalla henkilöstön kanssa ja kuntalaiset ovat myös päässeet halutessaan vaikuttamaan strategian työstämiseen netissä olleen kyselyn ja kuntalaistilaisuuksien muodossa.

Työmarkkinajärjestöjen neuvottelutulos keskitetystä työmarkkinaratkaisusta syntyi 30. elokuuta. Liittojen neuvottelujen takaraja on 25. lokakuuta. Silloin keskusjärjestöt toteavat, onko sopimus riittävän kattava ja ovatko maan hallituksen toimenpiteet riittäviä.

Neuvottelutuloksen mukainen sopimus on kaksivuotinen ja siinä on optio kolmannesta vuodesta. Palkankorotukset ovat yleiskorotuksia. Ensimmäinen korotus on 20€/kk ja se maksetaan neljän kuukauden kuluttua sopimuskauden alusta lähtien. Toinen korotus on 0,4 prosenttia palkasta, ja se maksetaan 12 kuukauden kuluttua ensimmäisestä korotuksesta. Kesällä 2015 järjestöt päättävät jatketaanko sopimusta vielä kolmannella vuodella.

Kunta-alan sopimusten osalta on vielä epäselvää tarkoittavatko sovitut korotukset lisäystä työntekijän tehtäväkohtaiseen palkkaan vai kokonaisansioihin.

Jytyn liittovaltuusto kokoontuu tämän hetkisten tietojen mukaan 24.10. päättämään hyväksyykö Jyty kyseisen sopimuksen.

Toivottavasti lämmin kesä on antanut kaikille voimia kohdata pian alkava pimeä ja kylmä jakso.

Jaksamista ja työniloa kaikille!

Marjatta Hiltunen
pääluottamusmies
p. 0500 818038
marjatta.hiltunen(at)vihti.fi

 


 

SE ON NYT KESÄ!!

Kuntaorganisaatiossa on taas talven ja kevään aikana ehtinyt tapahtua paljon. Kuntarakenne- ja soteuudistus ovat velloneet edestakaisin ja viimeisin tieto on, että asia lykkääntyy taas ainakin syksyyn. Mielenkiintoista katsoa mikä syksy tai kevät on kyseessä jos jotain konkreettisia ratkaisuja kuntien yhdistymisen osalta jossain vaiheessa syntyy.

Vihdin osalta talousnäkymät niin kuluvan vuoden kuin tulevankin v. 2014 osalta eivät ole kovin mairittelevat. Kunnanhallitus avasi v. 2013 talousarvion ja teki siihen jotain viilauksia. Kaikkien tiedossa kuitenkin on, että kyseiset tarkistukset eivät tule kokonaisbudjetin alijäämässä kovin paljon merkitsemään.

Tuleva vuosi tulee olemaan haasteellinen ja toivoa vain sopii, että päättäjämme osaavat tehdä viisaita ratkaisuja miten koko ajan lisääntyvistä alijäämistä selvitään kuiville.

Kunnanvaltuusto painii parhaillaan myös kunnan strategian (2014 – 2017) uudistamisen kimpussa.

Kunnan työntekijöillä oli kesäkuun alussa mahdollisuus vastata strategian työstämiseen vaikuttavassa henkilöstökyselyssä. Valitettavasti vastauksia tuli ainoastaan 167 (työntekijöitä 1237) ja vastausprosentti jäi pieneksi (13,5%).

Valtuustoseminaareja, joissa myös pääluottamusmiehet voivat olla mukana on kesän ja syksyn aikana kaikkiaan neljä. Strategian päivittämisen avulla on tarkoitus saada yhteiset arvot ja visio, joiden avulla kuntaa tulevina vuosina johdetaan entistä paremmin.

Henkilöstöjohtaja Noora Nordberg siirtyi huhtikuussa Lohjan kaupungin henkilöstöjohtajaksi. Vihdissä henkilöstöpäällikön virkahaku ei tuottanut tulosta ja kunnanhallitus muutti virkanimikkeen henkilöstöjohtajaksi. Hakuprosessi on edelleen kesken mikä vaikeuttaa olennaisesti henkilöstöasioiden hoitamista.

Tuleva syksy tulee olemaan mielenkiintoinen myös työsuojelun osalta. Uusi nelivuotinen työsuojelukausi alkaa ensi vuoden alussa, joka tarkoittaa, että syksyllä haemme työsuojeluvaltuutettuja tulevalle toimikaudelle. Työnantajan kanssa käydyissä neuvotteluissa pääsimme sopimukseen tulevan kauden työsuojeluvaltuutettujen ajankäytöstä.

Valtakunnalliset sopimukset toivat lisäaikaa ja työnantajamme päätti Vihdin kunnassa käytettäväksi kertoimeksi 0,17/työntekijä. Sopimukset rajaavat kertoimen 0,12 - 0,22 välille. Järjestöt esittivät maksimikertoimen käyttämistä.

Työsuojeluvaltuutettujen hakeminen aktivoituu syksyllä ja mikäli halukkaita ehdolle asettuvia on enemmän kuin työsuojeluvaltuutettujen paikkoja, järjestetään työsuojeluvaalit.

Mutta nyt kesä ja toivottavasti mahdollisimman monella on myös riittävän mittainen loma, jotta jaksamme taas tulevissa syksyn haasteissa.

OIKEIN MUKAVAA JA RENTOUTTAVAA KESÄAIKAA KAIKILLE!

Olen lomalla 1.-28.7.2013

Marjatta Hiltunen
pääluottamusmies
p. 0500818038
marjatta.hiltunen(at)vihti.fi


KEVÄTTÄ RINNASSA!

Talven selkä on taitettu ja onneksi valoa alkaa riittämään suurimmaksi osaksi valveillaoloajasta. Tammikuussa neuvottelimme työnantajan kanssa paikallisista järjestelyeristä. Jaettavat erät Jytyläisillä sopimusaloilla olivat seuraavat ja tulivat maksuun aikataulun mukaisesti 1.2.2013 alkaen:

KVTES: 9.049 €/kk, TS: 876 €/kk, TTES: 4.48 €/kk.

Yleiskorotus kaikille 1.2.2013 alkaen on 1,46%.

Neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä niin työnantajan kuin muiden pääsopijajärjestöjen kesken. Sopimusalasta riippuen summa jaettiin tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksiin ja työnantajan kohdentamiin henkilökohtaisiin lisiin.

KVTES sopimuksessa, jossa Jytyläistä jäsenkuntaa on eniten verrattuna muihin sopimusaloihin, onnistuimme neuvotteluissa saamaan tehtäväkohtaisen palkan tarkistuksia mm. kirjastotoimen- sekä nuoriso- ja liikuntapalvelujen tehtäviin. Jäsenissämme on myös lastentarhanopettajia, joille myös tuli pieni korotus tehtäväkohtaiseen palkkaan. Edellisellä kierroksella kaksi vuotta sitten suurin osa järjestelyerästä kohdentui toimistohinnoitteluun, jossa myös työskentelee merkittävä osa jäsenistämme.

Teknisen sopimuksen osalta jako perustui teknisen sopimuksen kehittämisryhmän syksyllä 2012 tekemään arvioinnin perusteisiin. Koko järjestelyerä jaettiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin. TTS:n tarkistukset kohdentuivat perustuntipalkkojen korottamiseen paikallisen palkkausjärjestelmän mukaisesti sekä pieneen summaan henkilökohtaisten lisien osalta.

On myös edelleen syytä olla tyytyväinen siihen, että onnistuimme viime syksynä olleissa neuvotteluissa saamaan kunnan ns. omaa rahaa 60.000€, joka kohdennettiin perhepäivähoitajien hoitopaikkahinnan nostamiseen 30:lla €/hoitopaikka 1.1.2013 alkaen.

Tekemistä ja tavoitteita riittää silti vielä tulevillekin kierroksille. Päivähoidossa työskentelevät erityisavustajat kirjattiin pyynnöstäni neuvottelumuistioon seuraavan järjestelyeräkierroksen neuvoteltaviin kohtiin. Lisäksi tavoitteissamme on avata lastenhoitaja-hinnoittelun työnvaativuuden arviointi (TVA).

Kevään aikana olemme myös käymässä työnantajan kanssa läpi kunnassa toimivien määräaikaisten työntekijöiden määräaikaisuuksien perusteet. Esim. koulu- ja/tai iltapäivätoiminnan ohjaajina toimii tällä hetkellä määräaikaisissa työsuhteissa 84 työntekijää. Jytyn neuvottelutavoitteena on vakinaistaa mahdollisimman monta määräaikaista työsuhdetta.

Työnantajapuolella johtajien ovi käy tiuhaan tahtiin. Viisi vuotta kunnassa työskennelleet talousjohtaja ja henkilöstöpäällikkö vaihtavat työpaikkaa ja uusien johtajien hakeminen on käynnissä. Molempia tehtäviä hoitavien viranhaltijoiden asenne henkilöstöön vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden asemaan ja työolosuhteisiin. Toivotaan, että rekrytointi onnistuu ja saamme uudet osaavat johtajat, jotka sitoutuvat Vihdin kunnan palvelukseen ainakin muutamaksi vuodeksi.

Työhyvinvointikoordinaattorin uusi tehtävä kiinnosti ja hakijoita oli peräti 118. Valintaprosessi on parhaillaan käynnissä ja paikka täytettäneen maalis-huhtikuun aikana.

Haasteet ja odotukset tehtävän osalta ovat kovat. Työhyvinvointikoordinaattorin tehtävänä on vastata työhyvinvointi- ja työsuojelutoiminnan kehittämisestä kokonaisvaltaisesti. Tehtävään kuuluu myös osallistua henkilöstön työkyvyn arviointiin ja uudelleensijoitukseen sekä toimia kunnan työsuojelupäällikkönä.

Mukavaa kevään odotusta ja työhyvinvointia kaikille!

Marjatta Hiltunen

pääluottamusmies

p. 0500 818 038

marjatta.hiltunen(at)vihti.fi

 


ORGANISAATIOMUUTOKSIA, NEUVOTTELUJA, TYÖHYVINVOINNIN

KEHITTÄMISTÄ…

V. 2012 alkaa pikkuhiljaa olla lopuillaan ja on hyvä hieman tarkastella mitä olemme saaneet aikaan Jyty Vihti ry:n edunvalvonnan näkökulmasta.

Merkittävät ja aikaa vieneet asiat vuoden aikana ovat olleet organisaatiomuutokset. Neuvotteluja ja erilaista valmistelutyötä ovat vaatineet niin Nummi-Pusulan kunnan liittyminen Lohjaan kuin myös Puhdin lakkauttaminen toimintojen siirtyessä Kunnan Taitoaan ja Kuntien Tieraan.

Kiitos kaikille Nummi-Pusulan ja Puhdin jytyläisille työntekijöille hyvästä yhteistyöstä. Nummi-Pusulan jäsentemme siirtyessä Lohjan yhdistykseen uskon, että edunvalvonta säilyy hyvissä käsissä ja yhdistyksemme tekevät muutoinkin paljon yhteistyötä, joten kontaktit säilynevät jatkossakin.

Kunnan Taitoan ja Kuntien Tieran osalta olemme hieman epävarmemmassa tilanteessa sillä molempien yhtiöiden luottamusmiesorganisaatiot eivät ole vielä kunnossa. Työtä asian kuntoon saattamiseksi kuitenkin tehdään liittomme taholta.

Vihdin kunnan sisällä on myös tapahtumassa organisaatiomuutos, jonka neuvotteluja olemme käyneet vuoden aikana. Maaseutuhallinto yhdistyy ja siirtyy Inkoon kunnan alaisuuteen vuoden 2013 alusta. Vihdin kunnanvirastoon tulee yksikkö, jonka työntekijät ovat Inkoon kunnan työntekijöitä ja heidän edunvalvontansa tapahtuu Inkoon luottamusmiesten kautta.

Vaikka organisaatiomuutokset ovat vieneet suuren osan ajasta, olemme neuvotelleet monista muistakin asioista. Teknisen sopimuksen kehittämisryhmä on työstänyt ko sopimuksen piirissä olevien työntekijöiden palkkausjärjestelmää ja olemme päässeet kohtalaiselle tasolle.

Päivähoidon erityisavustajien määräaikaiset työsuhteet on käyty läpi ja perusteettomat määräaikaiset työsuhteet on vakinaistettu.

Kesällä saimme neuvoteltua perhepäivähoitajille ns. koulutuslisän ja lupauksen 60.000 €:n määrärahaesityksestä v. 2013 talousarvioon. Esitys meni läpi 10.12. olleessa kunnanvaltuuston kokouksessa ja tarkoittaa, että perhepäivähoitajille tulee palkankorotusta 30€/hoitopaikka 1.1.2013 alkaen.

Lisäksi olemme aloittaneet 1.2.2013 maksuun tulevien järjestelyerien neuvottelut.

Kunnanvaltuuston hyväksymässä v. 2013 talousarviossa on henkilöstön kannalta monia hyviä asioita. 17 uutta työ-/virkasuhdetta on ennätysmäärä ottaen huomioon kunnan taloudellisen tilanteen. Erityisen tyytyväinen olen työhyvinvointikoordinaattorin uudesta vakanssista, johon liittyy myös työsuojelupäällikön tehtävät. Positiivista on myös toisen perhepäivähoidon johtajan virka, joka tarkoittaa sitä, että kaikki perhepäivähoitajat pääsevät oman johtajan alaisuuteen evätikä päiväkotien johtajat enää toimi perhepäivähoitajien esimiehinä.

Budjetissa on hyvää myös se, että henkilöstöön kohdistuvista ns. pakkosäästämisistä on nyt päästy eroon. Merkittävin niistä on sijaisuuskiellon kumoaminen. Hyvää on tietysti myös se, että tyhy-rahamme nousi 10:llä eurolla ja on ensi vuonna 35€/hlö.

Omalta osaltani neljän vuoden rupeama seudullisena pääluottamusmiehenä päättyy ja 1.1.2013 alkaen toimin Vihdin kunnan jytyläisenä pääluottamusmiehenä (11,6h/vko). Muut tehtäväni ovat työsuojeluvaltuutettu (18,12h/vko) ja sivistyskeskuksen työntekijä (6,5h/vko). Määräaikainen hajautettu pätkätyö siis jatkuu.

Kiitän luottamuksesta ja toivon, että pystyn jatkossakin hoitamaan jytyläisten jäsentemme edunvalvontaa mahdollisimman hyvin.

 

Marjatta Hiltunen
pääluottamusmies

p. 0500 818 038
marjatta.hiltunen(at)vihti.fi

 

 


MUUTOKSIA TULOSSA!

Syksy on työntäyteinen valmistelut erilaisten vuoden vaihteessa tapahtuvien muutosten osalta ovat käynnissä. Tulevat organisaatiomuutokset kuten Nummi-Pusulan kunnan liittyminen Lohjaan ja Puhdin jakautuminen Taitoa Oy:hyn ja Tieraan vaikuttavat myös yhdistykseemme sekä Vihdin kunnan organisaatioon.

Nummi-Pusulan kunnan ja osan Karviaisen työntekijöiden siirtyessä Lohjan kaupungin työntekijöiksi tarkoittaa myös, että ko organisaatioissa olevat jytyläiset jäsenet siirtyvät Jyty Lohja ry:hyn.

Puhdin osalta ei vielä ole tarkkaa tietoa jäävätkö jytyläiset työntekijät yhdistyksemme jäseniksi mutta heidän edunvalvontansa kuitenkin jatkossa hoidetaan muualta kuin Vihdin yhdistyksestä. Tämä tarkoittaa, että yhdistyksemme jäsenmäärä pienenee vuoden vaihteessa n. 40-50 jäsenellä.

Vihdin kunnan ja Karviaisen työntekijöihin muutokset vaikuttavat siten, että 1.1.2013 alkaen palkkasihteerimme ovat eri organisaatiossa kuin tällä hetkellä.

Järjestämme Jyty Lohja ry:hyn siirtyville jäsenillemme jäsenillan keskiviikkona 26.9. klo 18.00 Saukkolan kylätalolla. Paikalla ovat molempien yhdistysten (Jyty Lohja ry ja Jyty Vihti ry) puheenjohtajat ja pääluottamusmiehet sekä aluesihteerimme Satu Leivonsalo.

Vihdin kunnan osalta v.2013 talousarvio ovat valmistelussa eri keskuksissa. Lopullinen kunnanvaltuuston päätös tulevasta budjetista tulee tänä vuonna varsin myöhään eli vasta 10.12.olevassa valtuuston kokouksessa. Talousarvion vaikutukset henkilöstöön ovat vielä varsin epäselvät. Jokavuotiseen tapaan tilanne on tässä vaiheessa valmisteluja kireä. Lokakuussa pidettävien kuntavaalien merkitystä budjettivalmistelussa ei myöskään sovi vähätellä.

Uusien Jyty-sivujemme välityksellä tulen informoimaan valmistelussa olevista ja jäseniimme vaikuttavista asioista säännöllisesti.

Toivon myös, että te olette yhteydessä minuun ja kerrotte niin hyvistä ja toimivista asioista  kuin myös mahdollisista epäkohdista työyhteisössänne. Yhteistyöllä voimme vaikuttaa parhaiten työolojemme kehittämisessä.

Mukavia syysretkiä upeassa luonnossa ja jaksamista muuttuvissa tilanteissa!

 

Marjatta Hiltunen
pääluottamusmies
(Vihdin kunta, Nummi-Pusulan kunta, LLKY Puhti)
p. 0500 818038
e-mail: marjatta.hiltunen(at)vihti.fi